مریم رازقی آذر

متخصص بیماریهای کودکان

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

بیماستان کودکان علی اصغر

استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، متخصص کودکان
بيمارستان نيويورك مركز پزشكي دانشگاه كورنل دوره فلوشيپ غدد اطفال، گواهينامه فلوشیپ از دانشگاه كورنل 1375
دانشگاه تهران دوره فوق تخصصي غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، دانشنامه فوق تخصصي 1369
دانشگاه تهران، دوره تخصص بيماريهاي كودكان، دانشنامه تخصصي 1358
دانشگاه تهران دوره طب عمومي، دانشنامه دكتراي پزشكي، 1353
دوره طب هسته اي در مركز طب هسته اي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1369
کارگاه متدولوژی تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4/6/71
کارگاه روش استفاده از منابع مرجع پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 25/10/72
کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 21/7/73
كارگاه روش آزمون OSCE دانشگاه علوم پزشکی ایران 23/9/73

10. کارگاه پیشرفته روش های تحقیق در علوم بالینی دانشگاه شهید بهشتی 6/2/76

11. کارگاه آموزشی کشوری مجریان طرح ملی پیشگیری و کنترل دیابت وزارت بهداشت 6/3/76

12. کارگاه آموزشی مشورتی زنان دانشگاههای علوم پزشکی ، کمیته مطالعه و برنامه ریزی سلامت زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2/10/75

13. کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر، دانشگاه علوم پزشکی ایران 23/5/76

14. کارگاه آموزش مقاله نویسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 15/7/78

15. کارگاه آموزشی حین خدمت کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 15/7/78

16. کارگاه مدیریت منابع 17/10/82

17. کارگاه منطقه ای دیابت 6/11/80
18. IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification. November 18 – 19, 2010 Shariati Hospital – Tehran, Iran

پزشکان مرتبط

دکتر وحید دهقان منشادی، جراح دهان، فک و صورت

دکتر وحید دهقان منشادی

متخصص جراحی فک، دهان و صورت
دکتر هومن هوشنگی، جراح فک و صورت

دکتر هومن هوشنگی

متخصص جراحی فک و صورت

محمدرضا جان پور

فیزیوتراپی

دکتر بیتا جبلی

فوق تخصص مغز و اعصاب نوزادان،کودکان و نوجوانان|دکتر بیتا جبلی
دکتر مروجی ارتوپد

دکتر سید وحید مروجی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

فرهاد موسی زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد هاشمی

متخصص تغذیه

محمدحسن کاسب

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا