پرهام حلیمی اصل

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

مجتمع شقایق،فتحی شقاقی،یوسف آباد-تهران-ایران

متخصص ارولوژی

پزشکان مرتبط

سیدمحمد قهستانی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

سهیلا پیرو

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

مجتبی عاملی

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

سیمین وحیدی

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

شهریار ناطق

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

مهری مهراد

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

سعید مدرسی

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

مهدی زینالی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)
پیمایش به بالا