پیام طبرسی

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری

مسئول گایدلاین های کشوری گروه

پزشکان مرتبط

مينو محرز

متخصص بیماریهای داخلی

جمال میرزایی

متخصص بیماریهای داخلی

مسعود مردانی

متخصص بیماریهای داخلی

پیام طبرسی

متخصص بیماریهای داخلی

نعمت اله جنیدی جعفری

متخصص بیماریهای داخلی

بهمن خالقیان

متخصص بیماریهای داخلی

سیدابوالقاسم رئیس سادات

متخصص بیماریهای داخلی
پیمایش به بالا