پیام طبرسی

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری

مسئول گایدلاین های کشوری گروه

Scroll to Top