حمیدرضاصابری

متخصص طب کار

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

افسریه - خیابان 32 - پلاک 127

پزشکان مرتبط

محمد بابایی

متخصص طب کار

مرشدی زاده

متخصص طب کار

مجتبی جلالی

متخصص طب کار

سیروس اسکندری

متخصص طب کار

ساسان بهشتی

متخصص طب کار

محسن برنجی

متخصص طب کار

محمد مهدی سهرابی

متخصص طب کار

هومن علوی

متخصص طب کار
پیمایش به بالا