عبدالسعید ظفرمند

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بیمارستان محب کوثر،یوسف آباد،تهران،ایران

پزشکان مرتبط

محمد علی اکبری

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

سید موسی صدرحسینی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

مرتضی جوادی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

محسن پازوکی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

سیدضیاالدین میرحسینی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

مهرداد نادریان

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

سید هادی صمیمی اردستانی

متخصص بیماریهای گوش،حلق،بینی

محمد رضا سماواتی فرد

متخصص بیماریهای گوش،حلق،بینی
پیمایش به بالا