درباره کارجو

سوابق تحصیلی :
دکترای تخصصی ( بورد تخصصی نورولوژی ) دانشگاه تهران 1372
دکترای عمومی دانشگاه تهران 1368
دیپلم تجربی شاهرود 1361
دوره تکمیلی داپلر آلمان یکسال 2001
دوره تکمیلی سکته کانادا 6 ماه 2010
سوابق علمی:
12 سال استاد هيئت علمي دانشگاه آزاد از سال 72 تا 82 – رئيس بخش نورولوژي بيمارستان بانک ملي از سال 82
عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها:
عضو انجمن نورولوژ هاي ايران
برد ناسيونال از دانشگاه تهران 1372
عضو wso

موقعیت مکانی