محمد حسین سلطان زاده

متخصص بیماریهای کودکان

شماره های تماس

آدرس

قلهک خيابان دولت چهارراه قنات

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

……………………………..

http://www.professorsoltanzadeh.com/

پزشکان مرتبط

محمد حسین سلطان زاده

متخصص بیماریهای کودکان
پیمایش به بالا