طیبه عباسیون

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

متخصص مغز و اعصاب و نوروالكترودياگنوستيك از انگلستان
دوره تكميلي صرع از انگلستان
عضو انجمن كلينيكال نوروفيزيولوژيستهاي انگلستان
عضو انجمن متخصصين مغز و اعصاب اروپا
عضو كميته علمي انجمن ام اس
http://abbasyoun.com/

پزشکان مرتبط

طیبه عباسیون

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

سعید قزوینیان

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

بهنام منصوری

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

اکبرسلطانزاده

متخصص بیماریهای مغز واعصاب
پیمایش به بالا