درباره کارجو

گروه آموزشی داخلی قلب بزرگسالان
مرتبه علمی استادیار
آخرین مدرک تحصیلی فلوشیپ نارسایی قلب
http://www.rhc.ac.ir

موقعیت مکانی