مهدیه خبازیان

متخصص بیماریهای قلب و عروق

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

میدان دوم صادقیه - بلوارآیت اله کاشانی - بلوار اباذر - بیمارستان پیامبران

پزشکان مرتبط

نسیم نادری

متخصص بیماریهای قلب و عروق

سپيده تقوی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

حسین نوید

متخصص بیماریهای قلب و عروق

مهدیه خبازیان

متخصص بیماریهای قلب و عروق

ابراهیم محمودی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

احمدامین

متخصص بیماریهای قلب و عروق
پیمایش به بالا