درباره کارجو

دکتر جواد احمدی در سال 1322در شهرستان گلپایگان متولد شد. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در گلپایگان به اتمام رساند تحصیلات عالی خود را در سال 1342 در رشته پزشکی دانشکدة پزشکی دانشگاه اصفهان آغاز کرد و در سال 1351 فارغ‌التحصیل شد. وی در سال 1358 موفق به اخذ درجة تخصصی در رشتة جراحی از بیمارستان شهدای 7 تیر گردید. سپس تحصیلات فوق‌تخصص خود را در رشتةجراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1366 به پایان رساند. وی دوره‌های تکمیلی پیوند کلیه را در بیمارستان هاشمی نژاد و طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گذراند. ایشان اکنون به عنوان عضو هیئت علمی و دانشیار گروه جراحی در بخش جراحی کودکان بیمارستان مرکز طبی کودکان مشغول به کار می‌باشند.
سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)

1- رئیس بخش جراحی اطفال مرکز طبی کودکان از سال 77-1364

2- عضو هیئت مدیره جامعه جراحان اطفال

3- دبیر انجمن جراحان اطفال

4- عضو بخش پایان‌نامه‌های فوق تخصصی در معاونت پژوهشی

موقعیت مکانی