درباره کارجو

دکتر محمد جوانمردی

تخصص: جراحی عمومی

فوق ‌تخصص: جراحی نوزادان و اطفال

حوزه تخصصی: جراحی نوزادان و اطفال، تکامل نوزادان

مرتبه علمی: استادیار

موقعیت مکانی