درباره کارجو

گروه آموزشی داخلی قلب بزرگسالان
مرتبه علمی دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

http://www.rhc.ac.ir

موقعیت مکانی