درباره کارجو

گروه آموزشی داخلی قلب بزرگسالان
مرتبه علمی استاد
آخرین مدرک تحصیلی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
http://www.rhc.ac.ir

موقعیت مکانی