ابوالفضل مهدیزاده کاشی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان میرداماد، روبروی بانک مرکزی، پلاک 163، ساختمان شماره 2
Scroll to Top