ابوالفضل مهدیزاده کاشی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان میرداماد، روبروی بانک مرکزی، پلاک 163، ساختمان شماره 2

پزشکان مرتبط

ساغر صالحپور

متخصص زنان، زایمان و نازائی

لیلا سلطانی

متخصص زنان، زایمان و نازائی

لادن کاشانی

متخصص زنان، زایمان و نازائی

رضا نصر

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

معصومه یونسی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

هاله رحمانپور

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

مهناز مه پیما

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

غزاله موسوی زاده

متخصص زنان ،زایمان و نازائی
پیمایش به بالا