درباره کارجو

– فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

– عضو انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی ایران

– عضو انجمن جراحان پلاستیک آمریکا

موقعیت مکانی