سامان خوشینی

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران-خیابان شریعتی-حسینه ارشاد-بن بست ارشاد-پلاک 1-واحد 10

پزشکان مرتبط

محمدعلی بیات شهبازی

متخصص جراحی عمومی

شهرام شیرانی

متخصص جراحی عمومی

سامان خوشینی

متخصص جراحی عمومی

رضا وقردوست

متخصص جراحی عمومی

محمدرضا آخوندی نسب میبدی

متخصص جراحی عمومی

کامیار اژدری

متخصص جراحی عمومی

کامران اسعدی

متخصص جراحی عمومی

سید جواد امیری زاد

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا