مهردادجعفري فشارکي

متخصص بیماریهای قلب و عروق

درباره کارجو

آدرس بیمارستان:
بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم 23602280

موقعیت مکانی