مهردادجعفري فشارکي

متخصص بیماریهای قلب و عروق

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خيابان پيروزي، خيابان 5 نيروي هوائي، ساختمان پزشکان قائم

آدرس بیمارستان:
بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم 23602280

Scroll to Top