مهردادجعفري فشارکي

متخصص بیماریهای قلب و عروق

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خيابان پيروزي، خيابان 5 نيروي هوائي، ساختمان پزشکان قائم

آدرس بیمارستان:
بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم 23602280

پزشکان مرتبط

مژگان پارسایی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

مهردادجعفري فشارکي

متخصص بیماریهای قلب و عروق

فریده روشن علی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

سید جلال سعیدی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

مریم اسماعیل زاده

متخصص بیماریهای قلب و عروق

نیلوفر سمیعی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

پروانه بهمن زیاری

متخصص بیماریهای قلب و عروق

آذین علیزاده اصل

متخصص بیماریهای قلب و عروق
پیمایش به بالا