محمد باقر سخنران

متخصص بیماریهای قلب و عروق

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - پلاک 63 - مجتمع تخصصی ایران پزشک
Scroll to Top