درباره کارجو

در مطب خدمات زیر انجام می شود:

نوار قلب ، اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی ، تست ورزش ، هولتر ریتم و هولتر فشار خون

موقعیت مکانی