فرزانه فتوحی

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید رجایی

پزشکان مرتبط

طیبه سلیمانیان

متخصص بیماریهای داخلی

فروغ سبزقبایی

متخصص بیماریهای داخلی

فرزانه فتوحی

متخصص بیماریهای داخلی
پیمایش به بالا