طیبه سلیمانیان

متخصص بیماریهای داخلی

درباره کارجو

متخصص داخلی – فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1377

فوق تخصص کلیه و فشارخون-دیالیز و پیوند کلیه- فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1380

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان – 1380 الی 1383

دوره تکمیلی بیماری های کلیه در دانشگاه تورنتو(UHN) کانادا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران – از سال 138

موقعیت مکانی