تهران 101

پاراکلینیک ها

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

تهران- جمالزاده شمالی بعد از بلوار کشاورز- نبش بن بست سرو پلاك ٤١٦-داخل بن بست سرو پلاك ١

مرکز تصویربرداری تهران 101

ام آر آي ١.٥ تسلا-سي تي اسكن مولتي اسلايس- سونوگرافي كالرداپلر- راديولوژي ديجيتال-تك دندان و پانوركس ديجيتال-سنجش تراكم استخوان-ماموگرافي

كليه سونوگرافي هاي جنرال و كالرداپلر-بيوپسي -سونوگرافي هاي زنان و مامايي- ام آر آي جنرال و تخصصي – سي تي اسكن هاي جنرال و تخصصي-ماموگرافي تخصصي و بزرگنمايي- راديوگرافي هاي جنرال و تخصصي-راديوگرافي هاي دندان-سنجش تراكم استخوان
مركز بصورت شبانه روزي می باشد ساعت کار ما ٧:٣٠صبح تا ٧:٣٠ غروب و از ٧:٣٠ غروب تا ٧:٣٠ صبح روز بعد

Scroll to Top