سید محمدجواد مرتضوی
متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

ایران - تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف

سید محمدجواد مرتضوی

آخرین بروزرسانی: 7 بهمن , 1401

تحصيلات
· ابتدائي دبستان موسوي از سال 1352 تا 1354
· دبستان علوي تهران از سال 1354 تا 1356
· راهنمائي مدرسه راهنمائي نيكپرور تهران از سال 1357 تا 1359
· دبيرستان دبيرستان علوي تهران از سال 1360 تا 1364 .
· طب عمومي دانشگاه تهران 1364 تا 1372.
· تخصص ارتوپدي دانشگاه تهران بيمارستان امام خميني از سال 1372 تا 1376

پوزيشن هاي كنوني
· استاديار جراحي ارتوپدي بخش ارتوپدي بيمارستان امام از آذرماه 1379 تا كنون.
· پزشك ارتوپد مركز هموفيلي بيمارستان امام از ديماه 1379 تا كنون.
· پزشك ارتوپد مسئول مشاوره هاي بخش عفوني بيمارستان امام از آذرماه 1379 تا كنون.
· همكاري تحقيقاتي با معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد كاربرد هاي ليزر در ارتوپدي از ابتداي سال 1380 تا كنون.
· كارشناس نظام پزشكي از سال 1379 تا كنون.
· كارشناس ارتوپدي سازمان پزشكي قانوني از سال 1381.
· پزشك ارتوپد كميسيون ماده بيست دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1380 تا كنون.
· مسئول آموزش دانشجوبان بخش ارتوپدي از سال 1379.
· معاون پژوهشي بخش ارتوپدي از سال 1382.
· عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات طب ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
· عضو کميته مرگ و مير بیمارستان امام
· عضو کمِته سوانح بيمارستان امام.
· پزشک معتمد ارتوپد بيمارستان امام.
· معاون پژوهشی بخش ارتوپدی بیمارستان امام
مدارك
· ديپلم تجربي سال 1364
· پزشك عمومي سال 1372 ، شماره نظام پزشكي 42166
· بورد تخصصي ا رتوپدي شهريور 77 .

دکتر سید محمدجواد مرتضوی

فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشی
1. تاثير ليزر كم توان درترميم شكستگي در موش : مقايسه بين انواع پالسي و مداوم.
اين مقاله جهت پرزانتاسيون ارال در كنگره هاي سيرات 2002 آمريكا، كنگره ASLMS پذيرفته شده است. مصوب پايان يافته.
2. تاثير ليزر كم توان در درد كمر مزمن: در حال انجام.
3. تاثير ليزر كم توان در اپيكونديليت : در حال انجام مطالعه مالتي سنتر.
4. تاثير ليزر كم توان در استئوآرتريت زانو مصوب پايان يافته
5. نتايج انجام ترانسپوزيشن عصب اولنا با حفظ پايه عروقي در بيماران مبتلا به تاردي اولنار نرو پالسي.مصوب پايان يافته.
6. نتايج سينووي اورتزيس در بيماران مبتلا به آرتروپاتي هموفيلي مصوب در حال اتمام.
7. بررسي نتايج توتال هيپ آرتروپلاستي با پروتز CPT. مالتي سنتر با دانشگاه دندي اسكاتلند پايان يافته..
8. توليد و ساخت هيدروكسي آپاتيت به عنوان جايگزين گرافت استخواني. با همكاري پژوهشگاه ماده و انرژي و دانشگاه پلي تكنيك. مصوب در مرحله عقد قرارداد.
9. تهيه نرم افزار براي فايلينگ بيماران ارتوپدي . پايان يافته.
10. استفاده همزمان از كرايو و سيمان براي درمان GCT. پايان يافته.
11. بررسي نتايج روش ترانس ايلياك lengthening در بيماران مبتلا به پوليوميليت در حال انجام.
12. بررسي مقايسه اي اثرات تزريق داخل مفصلي هيالورونيك اسيد، celecoxib ، و پلاسبو در استئوآرتريت زانو. مصوب در مرحله عقد قرارداد.
13. بررسي علل همارتروز در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام. مصوب در مرحله عقد قرارداد
14. بررسي ارتباط يافته هاي MRI و يافته هاي آرتروسكوپي يا جراحي باز در بيماران داراي مشكلات ليگاماني و منيسكال زانو. مصوب در حال اتمام.
گرايشات تخصصي
تحصيلات
· ابتدائي دبستان موسوي از سال 1352 تا 1354
· دبستان علوي تهران از سال 1354 تا 1356
· راهنمائي مدرسه راهنمائي نيكپرور تهران از سال 1357 تا 1359
· دبيرستان دبيرستان علوي تهران از سال 1360 تا 1364 .
· طب عمومي دانشگاه تهران 1364 تا 1372.
· تخصص ارتوپدي دانشگاه تهران بيمارستان امام خميني از سال 1372 تا 1376
پوزيشن هاي كنوني
· استاديار جراحي ارتوپدي بخش ارتوپدي بيمارستان امام از آذرماه 1379 تا كنون.
· پزشك ارتوپد مركز هموفيلي بيمارستان امام از ديماه 1379 تا كنون.
· پزشك ارتوپد مسئول مشاوره هاي بخش عفوني بيمارستان امام از آذرماه 1379 تا كنون.
· همكاري تحقيقاتي با معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد كاربرد هاي ليزر در ارتوپدي از ابتداي سال 1380 تا كنون.
· كارشناس نظام پزشكي از سال 1379 تا كنون.
· كارشناس ارتوپدي سازمان پزشكي قانوني از سال 1381.
· پزشك ارتوپد كميسيون ماده بيست دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1380 تا كنون.
· مسئول آموزش دانشجوبان بخش ارتوپدي از سال 1379.
· معاون پژوهشي بخش ارتوپدي از سال 1382.
· عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات طب ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
· عضو کميته مرگ و مير بیمارستان امام
· عضو کمِته سوانح بيمارستان امام.
· پزشک معتمد ارتوپد بيمارستان امام.
· معاون پژوهشی بخش ارتوپدی بیمارستان امام
پوزيشن هاي قبلي
· جراح ارتوپد بيمارستان ضيائي اردكان از ارديبهشت ماه 1377 تا آذرماه 1379.
· جراح ارتوپد بيمارستان شهداي ميبد از ارديبهشت ماه 1377 تا آذرماه 1379.
· رزيدنت جراحي ارتوپدي بيمارستان امام خميني از مهر 1372 تا شهريور 1376.
· انترن بيمارستان هاي دانشگاه تهران از 1370 تا 1372
· مسئول آموزش كارورزان بخش ارتوپدي از سال 1379 تا 1381.
مدارك
· ديپلم تجربي سال 1364
· پزشك عمومي سال 1372 ، شماره نظام پزشكي 42166
· بورد تخصصي ا رتوپدي شهريور 77 .
جوايز و تقديرات
· نفر 13 كنكور سراسري سال 1364 در منطقه يك.
· نفر اول طب عمومي دانشگاه تهران در سال 1372.
داور مقالات
· مجله دانشكده پزشكي
· مجله Archives of Iranian Medicine
· مجله آكتا مديكا
فصل هاي كتاب تاليف شده
1. مرتضوي س م ج، شكستگي هاي لگن و استابولوم. در كتاب اصول ارتوپدي و شكسته بندي دكتر اعلمي هرندي،
2. مرتضوي س م ج، بيماري هاي متابوليك. در كتاب اصول ارتوپدي و شكسته بندي دكتر اعلمي هرندي.
3. مرتضوي س م ج، بيماريهاي مفصلي. در كتاب اصول ارتوپدي و شكسته بندي دكتر اعلمي هرندي،.
4. مرتضوي س م ج، انواع بانداژ در ارتوپدي. در كتاب مهارت هاي پزشكي دانشكده پزشكي، زير چاپ.
5. مرتضوي س م ج، اصول گچ گيري. در كتاب مهارت هاي پزشكي دانشكده پزشكي، زير چاپ.
6. مرتضوي س م ج، ارتوپدي و شكسته بندي، در كتاب course plan بخش هاي مختلف آموزش باليني دانشكده پزشكي.
7. مرتضوی س م ج. روش درمان شکستگی های باز در درمان بيماران هموفيلی. در کتاب surgical procedures on the musculoskeletal system in patients suffering from hemophilia. اين کتاب توسط WFH در دست چاپ است.
مقالات چاپ شده
1. مرتضوي س م ج ، فرزان م ، مرادي ح . دررفتگي ايزوله استخوان اسكافوئيد: گزارش يك مورد نادر و بررسي مقالات. آكتا مديكا ايرانيكا. 2001 ،39(2) : 122 – 124 .
2. فرزان م ، مرتضوي س م ج، ، طوسي ن . استئوئيد استئوماي دست: گزارش ده مورد از بخش ارتوپدي بيمارستان امام. مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1381 ، 60 (2): 165 – 172 .
3. مرتضوي س م ج، باقري فرد الف. دررفتگي دورسال همزمان مفاصل متاتازرسوفالانژيال اول و دوم پا: گزارش يك مورد بسيار نادر. مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1381 ، 59 (6): 16 -19.
4. مرتضوي س م ج، فرزان م. فلج ديررس عصب مديان در اثر آنوريسم كاذب تراماتيك شريان اولنار. مجله علمي پزشكي قانوني. 1380 ، 25: 34 – 38.
5. فرزان م ، مرتضوي س م ج،. گزارش يك مورد بسيار نادر سندروم كمپارتمان به دنبال شكستگي ديستال راديوس. مجله علمي پزشكي قانوني. 1380 ، 24 : 28 – 33.
6. مرتضوي س م ج، افشارپد م، اسماعيلي جاويد غ. اثر ليزر كم توان پالسي 890 نانومتر بر اسپونديلوليستزي لومبر : گزارش يك مورد. كتاب پروسيدينگ كنفرانس ليزر فلورانس 2001.
7. فرزان م ، مرتضوي س م ج، اسپندار ر. سينوستوز مادرزادي راديواولنار. گزارش يازده مورد و مرور مقالات. آكتا مديكا ايرانيكا،2002 40(2): 126-131 ،
8. فرزان م ، مرتضوي س م ج. نوروپاتي ناشي از گير افتادن شاخه داخلي عصب سورال. فصلنامه پژوهشي توانبخشي.
9. فرزان م ، مرتضوي س م ج. تومورهاي استخواني دست. آكتا مديكا ايرانيكا. 2002 ، 40(4): 207-211.
10. اعلمي هرندي ب، مرتضوي س م ج. : بررسي اپيدميولوژيك كف پاي صاف در ايران. مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1375 ، 55 (3 و4): 78 – 83 .
مقالات ارسال شده براي چاپ
1. مرتضوي س م ج، شريفيان ر.: درمان جراحي هماتوم عفوني شده ساق در دو بيمار ميتلا به هموفيلي آ. براي مجله هموفيلي ارسال شده است.
2. چاره ساز س، مرتضوي س م ج، معتمدي م.: شكستگي دررفتگي خلفي هيپ: گزارش يك مورد بسيار نادر و غير قابل طبقه بندي. براي مجله دانشكده پزشكي اهواز ارسال شده است.
3. مرتضوي س م ج، گيتي م ر: سينوويال كنددروماتوزيس بورس سابآكروميال : گزارش دو مورد و بررسي متون. براي مجله سيكات ارسال شده است.
4. كاسب م ح. مرتضوي س م ج، گل آقائي الف ح . مقايسه دورژيم آنتي بيوتيكي در پيشگيري از عفونت هاي محل عمل در بيماراني كه تحت عمل جراحي الكتيو ارتوپدي قرار ميگيرند. براي آكتا ارسال شده است.
5. فرزان م ، مرتضوي س م ج. رلديال كلاب هند. مورد قبول مجله آکتا قرار گرفته است.
6. مرتضوي س م ج. فرزان م: گانگليون مفصل تيبيوفيبولار فوقاني: گزارش سه مورد. براي آكتا ارسال شده است.
7. كاسب م ح. مرتضوي س م ج، نتايج استئوتومي پروگزبمال تيبيا در بيماران مبيلا به واروس. براي مجله نظام پزشكي ارسال شده است.
خلاصه مقالات و سخنراني هاي ايراد شده
1. مرتضوي س م ج، دررفتگي هاي مچ دست. نهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه 1379.
2. مرتضوي س م ج، شكستگيهاي لگن. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي تهران خرداد ماه 1380.
3. مرتضوي س م ج، ضايعات تاندونهاي فلكسور و اكستانسور. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي تهران خرداد ماه 1380.
4. مرتضوي س م ج، شكستگيهاي تيبيا و فيبولا. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي تهران خرداد ماه 1380.
5. مرتضوي س م ج، برخورد با بيمار مبتلا به تراماي اندام. كنگره بازآموزي مدون پزشكان عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران ارديبهشت ماه 1380.
6. مرتضوي س م ج، عوارض ارتوپديك بيماران هموفيلي. دهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه 1380.
7. مرتضوي س م ج، ترومبوآمبوليسم وريدي بعد از تعويض كامل مفصل ران.. دهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه 1380.
8. مرتضوي س م ج، افشارپد م، اسماعيلي جاويد غ. اثر ليزر كم توان پالسي 890 نانومتر بر اسپونديلوليستزي لومبر : گزارش يك مورد در كنفرانس ليزر فلورانس ايتاليا به صورت ارال ارائه شد. نهم و دهم نوامبر 2001.
9. مرتضوي س م ج، تازه هاي پروفيلاكسي ترومبوآمبوليسم در بيماران ارتوپدي. كنگره ساليانه انجمن جراحان ارتوپد ايران تهران آبانماه 1380.
10. مرتضوي س م ج، تراماهاي ورزشي اختصاصي در كودكان و نوجوانان. كنگره طب ورزشي كودكان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشكي تهران اسفندماه 1380.
11. مرتضوي س م ج، كاربرد ليزر در ارتوپدي. دومين كنگره بازآموزي سراسري پزشكان عمومي سازمان نظام پزشكي دی ماه 1380.
12. مرتضوي س م ج، تكنيك هاي سيمان گذاري. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي اهواز برنامه بهمن ماه 1380.
13. مرتضوي س م ج، استئوميليت مزمن. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي تهران ارديبهشت ماه 1381.
14. مرتضوي س م ج، كاربرد ليزر در ارتوپدي. دومين همايش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور مرداد ماه 1381.
15. مرتضوي س م ج، شكستگي دررفتگي ترانس اوله كرانون. يازدهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه 1381.
16. معتمدي م ، مرتضوي س م ج، مال يونيون شكستگي ديستال راديوس. يازدهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه 1381.
17. مرتضوي س م ج، شريفيان ر.: درمان جراحي هماتوم عفوني شده ساق در دو بيمار ميتلا به هموفيلي آ با مهار كننده فاكتور 8. به صورت پوستر در كنگره هموفيلي در اسپانيا ارائه شد. می 2002 .
18. مرتضوي س م ج، روش استفاده از ليزر کم توان در مشکلات ارتوپدی. دوره آموزشی کواه مدت ليزر کم توان. دی و بهمن ماه 1381.
19. مرتضوی س م ج. سينووياورتزيس در بيماران هموفيلی مبتلا به سينوويت مزمن. سمينار هموفيلی محمودآباد 30 و 31 فروردين 1382.
20. مرتضوي س م ج، تعويض کامل مفصل ران در بيماران هموفيلی. گزارش يک مورد و بررسی مقالات. ک÷نگره بين المللی هيپ. ارديبهشت 1382 تهران.
21. مرتضوي س م ج. در بيمار مبتلا به ترامای اندام چه چيز هائی اهميت کليدی دارند. سومين همايش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور مرداد ماه 1382.
22. مرتضوي س م ج. اورژانسهای ارتوپدی . کنفرانس اورژانسهای جراحی در بيمارستان امام. شهريورماه .1382
23. مرتضوي س م ج. آيا ليزر کم توان در درمان بيماريهای ارتوپدی جايی دارد؟ کنفرانس علمی آموزشی ليزر سازمان نظام پزشکی مهرماه 1382.
24. مرتضوي س م ج،: اپيدميولوژي ، ارزيابي و درمان كف پاي صاف. پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان ئانشگاه علوم پزشكي تهران مهر ماه 1382.
25. مرتضوي س م ج : درمان موفق جراحي ميوزيت اسيفيكان بازو در يك بيمار هموفيلي. به صورت پوستر در كنگره موسكولواسكلتال هموفيلي در آلمان ارائه شد. می 2003.
26. مرتضوي س م ج : navigastion در توتال ني ارتروپلاستي. دوازدهمين كتگره ساليانه دانشگاه علوم پزشكي تهران آذر ماه 1382.
27. مرتضوی س م ج: در مان شکستگی های ستون خلفی استابولوم. برنامه بازآموزی مدون دانشگاه علوم پزشکی اهواز بهمن ماه 1382 .
28. مرتضوی ُس م ج . تومور های بدخيم اوليه استخوان : استئوسارکوم، کندرو سارکوم و يوئينگ. برنامه بازآموزی مدون دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند ماه 1382.
29. مرتضوی ُس م ج. آواسکولر نکروز سر فمور به دنبال ضايعات تراماتيک. کنگره بين المللی AO . ارديبهشت ماه 1383 .
30. مرتضوی س م ج. تراما های شايع ارتوپدی در ورزشهای پربرخورد و کم برخورد. دومین همايش پزشکی ورزشی کودکان و نوجوانان مرکزتحقيقات طب ورزشی دانشگاه علم پزشکی تهران. مردادماه 1383.
31. مرتضوی س م ج. نکات مهم تشخيصی و درمانی در شکستگيهای اطفال. چهارمين همايش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور شهريور ماه 1383.
32. مرتضوی س م ج. تاثير ليزر کم توان با دو نوع طول موج در ترميم شکستگی در موش. دوازدهمين کنگره ساليانه انجمن ارتوپدی ايران. مهرماه 1383.
33. مرتضوی س م ج. دررفتگی بعد از تعويض کامل مفصل ران. سيزدهمين کنگره ساليانه دانشگاه علوم پزشکی تهران . آذر ماه 1383.
34. مرتضوی س م ج. کيست هيداتيک در استخوان و عضله. . سيزدهمين کنگره ساليانه دانشگاه علوم پزشکی تهران . آذر ماه 1383.
فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي
1. تاثير ليزر كم توان درترميم شكستگي در موش : مقايسه بين انواع پالسي و مداوم.
اين مقاله جهت پرزانتاسيون ارال در كنگره هاي سيرات 2002 آمريكا، كنگره ASLMS پذيرفته شده است. مصوب پايان يافته.
2. تاثير ليزر كم توان در درد كمر مزمن: در حال انجام.
3. تاثير ليزر كم توان در اپيكونديليت : در حال انجام مطالعه مالتي سنتر.
4. تاثير ليزر كم توان در استئوآرتريت زانو مصوب پايان يافته
5. نتايج انجام ترانسپوزيشن عصب اولنا با حفظ پايه عروقي در بيماران مبتلا به تاردي اولنار نرو پالسي.مصوب پايان يافته.
6. نتايج سينووي اورتزيس در بيماران مبتلا به آرتروپاتي هموفيلي مصوب در حال اتمام.
7. بررسي نتايج توتال هيپ آرتروپلاستي با پروتز CPT. مالتي سنتر با دانشگاه دندي اسكاتلند پايان يافته..
8. توليد و ساخت هيدروكسي آپاتيت به عنوان جايگزين گرافت استخواني. با همكاري پژوهشگاه ماده و انرژي و دانشگاه پلي تكنيك. مصوب در مرحله عقد قرارداد.
9. تهيه نرم افزار براي فايلينگ بيماران ارتوپدي . پايان يافته.
10. استفاده همزمان از كرايو و سيمان براي درمان GCT. پايان يافته.
11. بررسي نتايج روش ترانس ايلياك lengthening در بيماران مبتلا به پوليوميليت در حال انجام.
12. بررسي مقايسه اي اثرات تزريق داخل مفصلي هيالورونيك اسيد، celecoxib ، و پلاسبو در استئوآرتريت زانو. مصوب در مرحله عقد قرارداد.
13. بررسي علل همارتروز در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام. مصوب در مرحله عقد قرارداد
14. بررسي ارتباط يافته هاي MRI و يافته هاي آرتروسكوپي يا جراحي باز در بيماران داراي مشكلات ليگاماني و منيسكال زانو. مصوب در حال اتمام.
فعاليت هاي آموزشي
1. مسئول آموزش دانشجويان بخش ارتوپدي.
2. طراح سوالات امتحانات دانشجويان ارتوپدي.
3. تهيه كننده course plan براي دانشجويان و انترنهاي ارتوپدي.
4. ارتوپد مسئول براي آماده سازي قسمت ارتوپدي Skill Lab .
5. تدريس سميولوژي دانشجويان ( تست هاي ارتوپديك).
6. اداره كلاس عملي سميولوژي ارتوپدي.
7. تدريس برای رزیدنت های ارتوپدی
8. تدريس برا انترنهای ارتوپدی از سال 1379 تا 1382.

پزشکان مرتبط

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

پیمایش به بالا