علی یگانه

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران بالاتر از میدان ونک خیابان والی نژاد ساختمان سینا پلاک ۵۴ واحد یک

دانشیار ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392
دومین آزمون سراسری انجمن جراحی ارتوپدی ایران، 2007
جایزه وزارت بهداشت، 2007
جایزه دکترای پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 2007
جایزه دانشگاه تهران، 2007
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1386
رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان شفا 2006
Ranked 38stamong 11،000 پزشک عمومی در آزمون ورودی اقامت، 2003
عضو کمیته همکاری خلیج وزارت بهداشت ایران است
جایزه برای تحصیلات با کیفیت بالا در بیمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، توسط ساكنان و دانشجویان كارآموزی مورد ارزیابی قرار گرفت
جایزه برای تحصیلات با کیفیت بالا در بیمارستان حضرت رسول اکرم و دانشجویان کارآموزی سال 1388
بیشترین تعداد عمل جراحی در بیمارستان رسول اکرم
معاون رییس (تحقیق) در بیمارستان 2011-2015 حضرت رسول اکرم
عضو کمیته تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

موقعیت اجرایی

  • مدیر آموزش و پرورش، گروه جراحی ارتوپدی، بیمارستان رسول اکرم، 2012
  • عضو دائمی کمیته همکاری خلیج وزارت بهداشت ایران
  • عضو کمیته حقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • عضو کمیته تحقیقاتی آسیب های آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • سخنرانی های مدرسه پزشکی و آموزش پزشکی دانشجویی
  • جراحی ارتوپدی و جراحی برای دانشجویان پزشکی و دستیاران ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007 تا کنون
  • ارتوپدی پایه در دانشکده توانبخشی، 2009-2015

پزشکان مرتبط

محتشم الماسی زاده

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

سید محمدجواد مرتضوی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

رامین ارژنگ

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

سید علیرضاامین جواهری

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

علیرضا زارع

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

افشین طاهری اعظم

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

منصور ابوالقاسمیان

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا