بیمارستان آسیا

بیمارستان ها

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست) , نبش کوچه دوم

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آسيا در يکی از مناطق مرکزی تهران(واقع در منطقه 6 شهرداری) قرار دارد.

منطقه 6 شهری، دارای بافت تجاری،مسکوني بوده که روزانه جمعيت کثيری در آن آمد و شد دارند.مهمترين سفارت خانه ها ،سينما ها،پارک ها ،هتل ها و بيمارستان های تهران در چنين محدوده ای واقع شده اند که در يک نگاه ميتوان آن را منطقه ای استراتژيک ناميد. ورودي و سر ريز جمعِتی در روز و خروجی آنها در شب بيانگر فضای زنده در اقتصاد و تجارت کشور ميباشد.

بالا بودن سطح سرانه درمان در منطقه 6 ،نشانگر وجود تعداد زيادی بيمارستان (اعم از دولتی و خصوصی) در اين منطقه شهری ميباشد.توجه و دقت در اصول رقابتي و توجه به جاذبه ديدگاههای مشتری مدار و جلب رضايت مخاطبين ،از نکات مهم مديريت موسسات موجود در اين منطقه شهری است.

بنابراين بيمارستان آسيا (به عنوان موسسه اجرايی-درماني شرکت بهداشتی پذيرش) به طور هميشه در اين بازار رقابتي،سعی و تلاش وافر دارد تا بتواند ضمن ارايه خدمات مناسب در کيفيتی بالاتر ،در افزايش سطح رضايت بيماران و روند صعودی بهبودی آنان، گامهای ارزنده ای در جهت ارتقا بهداشت و درمان کشور بر دارد.
بیمارستان آسيا در تاريخ 16/12/1346 بنيان نهاده شد و در سال 1349 با تکميل کليه بخش های خود به صورت کامل راه اندازی گرديد.اين بيمارستان در ابتداء با 90 تخت فعاليت درماني خود را آغاز نمودو در طرح توسعه خود در سال 1370 اقدام به افزايش فضای فيزيکی نموده است.هم اينک با داشتن 120تخت، هم در طرح توسعه فضای فيزيکی و هم در طرح توسعه واحد های بهداشتیو درمانی خود،به فعاليت اشتغال دارد.4 وجود بخش های اصلی درمانی و بخش های کلينيکي و پاراکلينيکي در بيمارستان آسيا توانسته بر جامعيت در مانی آن بيافزايد.

تلقيح واکسيناسيون نوزادان در بدو تولد،آنان را در مصون سازی ياری رسان شده است.

بخش فيزيوتراپی و اعمال درمانی ايترنشنال در واحد سونوگرافی تا حدودی بيماران را از طريق جراحی بسته ياری مينمايد.

علاوه بر وجود دستگاهEEG نوار مغزی، ميتوان با دستگاه TCD به وضعيت عروق داخلی مغزی پی بردتا از ضايعات خطر ناک جلوگيری نمايد.وجود دستگاه سنک شکن حالب(ليتو کلاست) از ديگر امکانات جديدی است که در بيمارستان آسيا وجود دارد.

بيمارستان آسيا، اينک به عنوان يکی از های خصوصی درجه يک ممتاز ، افتخار سرويس دهی و خدمات رساني به بيماران را نصيب خود نموده است.در بيمارستان اسيا با استفاده از دستگاه لاپاراسکوپی بسياری از اعمال جراحی شکمی مثل کيسه صفرا و يا اعمال جراحی ارتوپدی مثل آسيب های ورزشی زانو، بدون باز کردن محل عمل جراحي از طريق دوربين و دستگاه فوق انجام ميشود.

پزشکان مرتبط

بیمارستان ساسان

بیمارستان ها

بیمارستان مهر

بیمارستان ها

بیمارستان محب مهر

بیمارستان ها

بیمارستان ایرانشهر

بیمارستان ها

بیمارستان ایرانمهر

بیمارستان ها

بیمارستان امید

بیمارستان ها

بیمارستان نور

بیمارستان ها

بیمارستان آسیا

بیمارستان ها
پیمایش به بالا