درباره کارجو

عضو آکادمی جراحان چشم آمریکا (AAO)

عضو انجمن چشم پزشکی ایران IRSO

عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری آمریکا (ASCRS)

عضو انجمن گلوکوم ایران

موقعیت مکانی