درباره کارجو

گروه آموزشی قلب کودکان
مرتبه علمی استادیار
آخرین مدرک تحصیلی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی اطفال
http://www.rhc.ac.ir

موقعیت مکانی