کلینیک ارتوپد فنی آرام

کلینیک ها

درباره کارجو

بزرگترین مرکز آکادمیک ایران
شامل بخش های ارتوز، پروتز، اسکن کامپیوتری
دکتر محسن آزادی متخصص تکنیکال ارتوپدی ارتوز و پروتز

موقعیت مکانی