کلینیک ارتوپد فنی آرام

کلینیک ها

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

تهران، خرمشهر (آپادانا)، روبروی خیابان نیلوفر، جنب قنادی تینا، پ. 184

بزرگترین مرکز آکادمیک ایران
شامل بخش های ارتوز، پروتز، اسکن کامپیوتری
دکتر محسن آزادی متخصص تکنیکال ارتوپدی ارتوز و پروتز

پزشکان مرتبط

کلینیک ارتوپد فنی ظفر

کلینیک ها

کلینیک ارتز و گروتز(ارتوپد فنی ) پیشگام

کلینیک ها

کلینیک ارتوپدی فنی باریش

کلینیک ها

کلینیک ارتوپد فنی آرام

کلینیک ها

کلینیک ارتوپدی فنی بدن کار

کلینیک ارتوپد فنی
پیمایش به بالا