کلینیک ارتوپدی فنی باریش

کلینیک ها

درباره کارجو

مرکز ارتز و پروتز
ارتز های پیشرفته
پروتز های Hi-tech
طراحی و ساخت پروتز های پیشرفته با متد روز دنیا
مایو الکتریک
مفاصل هوشمند – نئوماتیک-هیدرولیک

موقعیت مکانی