عزیزاله عباسی دزفولی

متخصص جراحی عمومی

درباره کارجو

جراح متخصص، فوق تخصص جراحي قفسه سينه
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

موقعیت مکانی