کلینیک آلرژی ونک

کلینیک ها

درباره کارجو

انواع آلرژی در بزرگسالان و کودکان شامل موارد ذیل در این مرکز قابل تشخیص و درمان است:

حساسیت های پوستی شامل خارش و کهیرهای حاد و مزمن، انواع اگزما، آلرژیهای تماسی، حساسیت به کرمها و ترکیبات آرایشی

حساسیت های فصلی شامل حساسیت به گرده گیاهان و درختان، چمن ها و علفهای هرز

حساسیت های دایمی شامل حساسیت به گرد و غبار، انواع مایت، قارچها، حشرات و حیوانات خانگی

انواع آسم آلرژیک، سینوزیتهای حاد و مزمن، پولیپ های بینی

حساسیت های غذایی شامل واکنشهای پوستی، تنفسی و سیستمیک به آلرژنهای خوراکی

حساسیت های دارویی

در این مرکز:

تست پوستی پریک جهت شناسایی آلرژی های تنفسی و غذایی
تست ریه اسپیرومتری برای بیماران آسم و ریوی
تست پوستی پچ جهت بیماری های پوستی واگزمایی
تست های دارویی جهت شناسایی آلرژی به داروها
حساسیت زدایی واکسن آلرژی یا ایمونوتراپی برای درمان بیماری های آلرژیک بینی و ریه

توسط پزشک فوق تخصص آلرژی انجام می شود.

موقعیت مکانی