ابوالفضل افشارفرد

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

مهارت های حرفه ای

آدرس

خیابان شریعتی پایین تر از میرداماد روبروی بیمارستان مفید طبقه بالای بانک گردشگری

پزشکان مرتبط

فرهاد موسی زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد حمید کرباسیان

متخصص جراحی عمومی

محمد اسماعیل اکبری

متخصص جراحی عمومی

محمد علی یوسف نیا

متخصص جراحی عمومی

محمد علی تقی پور

متخصص جراحی عمومی

محمدوزیری

متخصص جراحی عمومی

محمدبهگام شادمهر

متخصص جراحی عمومی

محمد کرمان ساروی

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا