ابوالفضل افشارفرد

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

آدرس

خیابان شریعتی پایین تر از میرداماد روبروی بیمارستان مفید طبقه بالای بانک گردشگری
Scroll to Top