درباره کارجو

تخصص : جراحی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تهران
فوق تخصص : جراحی قفسه صدری ( جراحی توراکس)
رتبه علمی : دانشیار

موقعیت مکانی