علی اصغر علوی

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، جنب داروخانه طالقانی

تخصص : جراحی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تهران
فوق تخصص : جراحی قفسه صدری ( جراحی توراکس)
رتبه علمی : دانشیار

پزشکان مرتبط

فرهاد موسی زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد حمید کرباسیان

متخصص جراحی عمومی

محمد اسماعیل اکبری

متخصص جراحی عمومی

محمد علی یوسف نیا

متخصص جراحی عمومی

محمد علی تقی پور

متخصص جراحی عمومی

محمدوزیری

متخصص جراحی عمومی

محمدبهگام شادمهر

متخصص جراحی عمومی

محمد کرمان ساروی

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا