علی حاج مبینی

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان 17 شهریور جنوبی - پایین تر از میدان خراسان - نرسیده به تیردوقلو - روبروی بانک رفاه - پلاک 536

جناب آقای دکتر علی حاجی مبینی متخصص جراحی عمومی هستند.
جناب آقای دکتر علی حاجی مبینی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۲ ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۸ اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی جراحی عمومی و جراحی توراکس ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر علی حاجی مبینی می باشد.

Scroll to Top