بهار محجوبی

متخصص جراح عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان سهروردی شمالی، مابین خیابان مطهری و شهید بهشتی، نبش خیابان میرزایی زینالی

تخصص : جراح عمومی
فلوشیپ : جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
رتبه علمی : دانشیار

پزشکان مرتبط

محسن تولیت کاشانی

متخصص جراحی عمومی

سامان ستوده نیا

متخصص جراحی عمومی

رسول عزیزی

متخصص جراحی عمومی

حسین یوسف فام

متخصص جراحی عمومی

فخرالسادات انارکی

متخصص جراحی عمومی

بهار محجوبی

متخصص جراح عمومی
پیمایش به بالا