درباره کارجو

تخصص : جراح عمومی
فلوشیپ : جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
رتبه علمی : دانشیار

موقعیت مکانی