درباره کارجو

تخصص : جراحی عمومی
فلوشیپ : جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
رتبه علمی : استادیار

موقعیت مکانی