درباره کارجو

تاريخچه تحصيلات
ا صـفـحــه نخست

ســايـــر زبــانــها

تاريخچه تحصيلات

جراحي روده و مقعد

بيماريهاي روده و مقعد

مقالات و تــحـقــيــقات

تماس بـا دکتر عزيزي

صـفـحـه دانــلــودها

گــالــــري تصاويـــــر

گالـــــري تـــــصاوير 2
دکتر رسول عزيزي (جراح)ا
فوق تخصص جراحي کولورکتال ( روده بزرگ و مقعد )ا

تحصيلات قبل از رشته پزشکي در آموزش و پرورش:ا
مدرسه ابتدايي، کمال
متوسطه دبيرستان پهلوي

آموزش علوم پزشکي:ا
ايران – دانشگاه علوم پزشکي تبريز ،.جراحي عمومي شروع از سال 1973

فارغ التحصيل در تجارب باليني و همکاري:ا
دوره تخصص جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
دوره مورد نياز براي عمل جراحي عمومي در سال 1981 به پايان رسيد. ا
عنوان پايان نامه: پورتال سيستميک شانت در درمان وريدهاي واريسي مري. ا
فلوشيپ جراحي اطفال به مدت پانزده ماه در بيمارستان کودکان مفيد 1981 الي 1982، ايران – تهران. ا
فلوشيپ جراحي کولون و رکتوم در دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس آمريکا، طول دوره از 1 سپتامبر، 1997 الي

 

عضو برد تخصصي اوليه ملي درآزمون جراحي (1998 الي 2004) ا

مناصب مشاوره اي: ا
مشاور کميسيون پزشکي مرکز پزشکي حضرت رسول (ص ) ( از 2003 تا کنون )ا
کميته انتخاب رزيدنت جراحي عمومي (1995 الي 1998)ا
کميته رزيدنتي جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشکي تهران (2002 تاکنون)ا
مسئول رزيدنتي جراحي عمومي (از 2002 تا کنون)ا

جوامع پزشکي و علمي: ا
سازمان نظام پزشکي ايران، شماره عضويت : 12،322
انجمن جراحان ايران، عضويت # 1436
، شماره عضويت # 6729  (ASCRS)،اجامعه جراحان کولون  و رکتوم از آمريکا
(ESCP) عضويت  در جامعه جراحان کولون و رکتوم از اروپا
(MMESA) عضويت در انجمن جراحي آندوسکوپيک مديترانه و خاورميانه

سوابق کاري: ا
دکتر رسول عزيزي حضور فعالانه و تجارب زيادي در انواع جراحي هاي  تخصصي کولورکتال از سال 1997 تا کنون دارد . همچنين قبل از سال 1997 ايشان تجارب زيادي  در زمينه عمل جراحي  معده و روده کسب کردند. ا
انجام بالغ بر ،800 15 عمل جراحي به صورت انتخابي و حدود 4900 مورد عمل جراحي اورژانس در شش بيمارستان متفاوت ( از 1981  تاکنون). ا
انجام عملهاي  جراحي به مدت هشت ماه در بيمارستانهاي جراحي سيار ارتش ايران (بيمارستان هاي صحرايي ارتش) (زمان جنگ ايران و عراق) .ا
http://rasoulazizi.com

 

موقعیت مکانی