فرید کریمیان

متخصص بیماریهای چشم

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان پاسداران، نبش گلستان سوم ، نبش پایدار فرد، ساختمان 53 ، طبقه 5

پزشکان مرتبط

محمدرضا فلاح تفتی

متخصص بیماریهای چشم

محمدجعفررستگار

متخصص بیماریهای چشم

محمد حافظ نوروزی زاده

متخصص بیماریهای چشم

محمد علی جوادی

متخصص بیماریهای چشم

لیلا غیاثیان

متخصص بیماریهای چشم

حیدر امینی

متخصص بیماریهای چشم

خسرو جدیدی

متخصص بیماریهای چشم

جواد عموزاده

متخصص بیماریهای چشم
پیمایش به بالا