محمدوزیری

متخصص جراحی عمومی
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

متخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی قفسه سینه

عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

موقعیت مکانی