درباره کارجو

متخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی قفسه سینه

عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

موقعیت مکانی