درباره کارجو

آدرس بیمارستان : بزرگراه همت – نرسیده به بزرگراه چمران – بیمارستان میلاد
(تلفن: 82039 و 84090 ( شنبه صبح

موقعیت مکانی