یوسف فلاح 

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

درباره کارجو

بیمارستان بانک ملی،چهارشنبه صبح،ساعت 10-12
بیمارستان خاتم الانبیا،دو شنبه ساعت 10-12

موقعیت مکانی