دکتر سید وحید مروجی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

درباره کارجو

متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل

جراحی فوق تخصصی پا و مچ پا

عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران

عضو جامعه جراحان ارتوپدی ایران

موقعیت مکانی

تحصیلات

ف
فوق تخصص جراحی پا و مچ
دانشگاه علوم پزشکی ایران

نمونه کار