درباره کارجو

دارای بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک، زیبایی و میکروسرجری
عضو انجمن جراحان پلاستیک وزیبایی ایران
عضو مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای مدرک آموزش در دوره درمانهای نوین زخم ها و NPWT در برلین آلمان
نفر اول امتحانات شفاهی پذیرش دکترای فوق تخصصی سال 1390
رتبه برتر امتحانات پذیرش دکترای فوق تخصصی سال 1390
دکترای فوق تخصصی جراحی پلاستیک از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1390-1393
عضو جامعه جراحان ایران
دارای بورد تخصصی جراحی عمومی در سال 1388
دکترای جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1384-1388
رتبه برتر ترجمه کتاب پزشکی سال 1381
دکترای پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1374-1381
رتبه اول دیپلم دبیرستان شهدای ادب اصفهان در سال 1374
رتبه اول مسابقات علمی دبیرستانهای استان اصفهان در سالهای 1371-1374

موقعیت مکانی