درباره کارجو

86 – 87 : فلوشیپ جراحی های درون بین
مهر 75 – شهریور 79 : بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ایران “رتبه اول پره بورد و بورد دانشگاه رتبه چهارم پره بورد و بورد در كشور”
آبان 63 – آبان 70 : پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران “معدل الف”
آبان 62 : قبولی دانشگاه صنعتی شریف رشته مخابرات (انصراف از رشته مهندسی)
خرداد 59 : دیپلم ریاضی فیزیك از دبیرستان البرز “معدل كتبی 27/19″

 

31 تیر 82 تا كنون : سرپرست معاونت دانشجویی، فرهنگی ” دانشگاه علوم پزشكی ایران”
زمستان 84 : دبیر اجرایی دوره آموزشی كوتاه مدت لاپاروسكوپی” بیمارستان حضرت رسول (ص)”
سال 80 – 83 : مدیر كل دفتر بازرسی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
تابستان 83 : دبیراجرایی المپیاد ورزشی دانشجویان دختر “دانشگاههای علوم پزشكی كشور”
بهمن 82 : دبیراجرایی كنگره فرهنگی،آموزشی معاونین دانشجویی،فرهنگی “دانشگاههای علوم پزشكی كشور”
تابستان 82 : دبیراجرایی جشنواره ورزشی دانشجویان دختر “دانشگاههای علوم پزشكی كشور”
خرداد 80 – آذر 80 : ریاست بخش اورژانس “بیمارستان حضرت رسول (ص)” – ریاست واحد بهداشت “شركت مترو تهران”
سال 1387 : مشاور فرهنگی معاون وزیر
شهریور 1386 : عضو کمیته ارزشیابی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
آبان ماه 1386 : عضو و نماینده دانشگاه علوم پزشکی ایران در سناد مدیریت بحران شهرداری منطقه 2
بهمن ماه 1383 : عضو کمیته طرح تقویت علمی و دوره های تخصصی و کاربردی در گروه پزشکی
دیماه 1382 : عضو شورای تحول اداری
دیماه 1385 : نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت
آذزماه 1385 : عضویت شورای بورس دانشگاه
شهریور 1385 : عضو شورای دانشگاهی پیشگیری از بیماری های ژنتیک
24-28 oct 2011 : عضو شورای گروه جراحی
بهمن ماه 1380 : عضو شورای ارزیابی درونی گروه طب اورژانس
بهمن ماه 1380 : عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس

http://www.drpazouki.com

 

موقعیت مکانی