درباره کارجو

متخصص و جراح پستان،سرطان و زیبایی
بورد تخصصی جراح دانشگاه علوم پزشکی تهران

متولد 1353 از تهران
فارغ التحصيل دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي بابل
فارغ التحصيل مقطع تخصصي جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران
داراي بورد تخصصي با رتبه برتر از دانشگاه تهران
عضو پژوهشكده بيماريهاي پستان دانشگاه علوم پزشكي تهران
جراح دانشگاه علوم پزشكي تهران
عضو جامعه جراحان ايران

در حال حاضر جراح دانشگاه علوم پزشكي تهران
دوره فلوشيپي جراحي پستان
عضو انجمن جراحان ايران
فعال در مركز و پژوهشكده بيماريهاي پستان تهران
عضو فعال پژوهشكده بيمارستان شريعتي تهران
فعال در مركز بيماريهاي پستان جهاد دانشگاهي تهران
گذراندن دوره هاي تكميلي بيماري و جراحي هاي پستان

موقعیت مکانی