سیدضیاالدین میرحسینی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

شماره های تماس

آدرس

تهران ،فرمانیه غربی بین آبکوه چهارم و وطن پور پلاک 186 مرکز جراحی نیاوران

متخصص و جراح فک و صورت (پلاستیک بینی)
فارغ التحصیل دانشگاه های استکهم – لندن،عضو آکادمی جراحان پلاستیک اروپا،عضو انجمن جراحان فک و صورت انگلستان

پزشکان مرتبط

سیدضیاالدین میرحسینی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

مهرداد نادریان

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

سعید ظفرمند

متخصص بیماریهای گوش،حلق،بینی

مهدی دیلمی پور

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

جهانگیر قربانی

متخصص بیماریهای گوش،حلق،بینی

دکتر سامان

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

اکبر بیات

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

ابوالحسن جزایری

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی
پیمایش به بالا