درباره کارجو

متخصص و جراح فک و صورت (پلاستیک بینی)
فارغ التحصیل دانشگاه های استکهم – لندن،عضو آکادمی جراحان پلاستیک اروپا،عضو انجمن جراحان فک و صورت انگلستان

موقعیت مکانی