حمیرا لعل خوشاب

متخصص جراحی عمومی

درباره کارجو

دکتر حمیرا لعل خوشاب در سال ۱۳۷۳ پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران به اتمام رسانده و پس از یکسال اشتغال در سالن تشریح سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۷۳ در رشته تخصصی جراحی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه تحصیل داده و پس از اتمام تحصیل در سال ۱۳۷۸ به استخدام پزشکی قانونی در آمد. و از همان ابتدا همزمان با اشتغال در سازمان مربوطه ،با توجه به نیاز مبرم جامعه زنان ، در زمینه جراحی زیبایی و پلاستیک شروع به فعالیت نمود. ایشان پس از گذشت ۱۳ سال همکاری با سازمان پزشکی قانونی ، علیرغم میل شخصی،بعلت مشغله کاری در رشته جراحی مجبور به ترک سازمان پزشکی قانونی شدند . در حال حاضر از سال ۱۳۷۸ تا کنون در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی فعال می باشند

موقعیت مکانی