بیمارستان آپادانا

بیمارستان ها

درباره کارجو

بیمارستان آپادانا در سال ۱۳۴۶ به همت و حضور جمعی از اساتید بنام پزشکی کشور شروع به کار نموده است و طی ۵۰سال گذشته یکی از مراکز ارائه خدمات تخصصی پزشکی، جراحی و دیگر اقدامات درمانی بوده است.
بیمارستان آپادانا که در حال حاضر شامل بخش های داخلی-جراحی مردان و زنان، بخش های ویژه ICU-CCU ،زایمان و بخش نوزادان آماده ارائه خدمات می باشد.

ساعات پذیرش
۲۴ ساعته

رسالت بیمارستان آپادانا

رسالت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آپادانا(خصوصی) ارائه خدمات بهداشتی،درمانی و تشخیصی با رعایت اصول ایمنی، حقوق گیرندگان خدمت، کیفیت و قیمت مناسب به مراجعین داخلی و بین الملل می باشد.

چشم انداز

چشم انداز بیمارستان آپادانا، احیاء خوش نامی آپادانا در حومه بیمارستان از طریق بازبینی و طراحی ساختار و فرآیندها می باشد

ارزش ها

  • احترام به ارزش های انسانی
  • بیمار محوری
  • همدلی، کار تیمی و نشاط کارکنان
  • تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی
  • التزام عملی به سه اصل صداقت، صراحت و شفافیت
  • بهبود مستمر
  • ایجاد محیط ایمن در تمامی ابعاد برای مراجعین، کارکنان و پزشکان

موقعیت مکانی