بیمارستان آپادانا

بیمارستان ها

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان فردوسی- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- نبش خیابان سپند

بیمارستان آپادانا در سال ۱۳۴۶ به همت و حضور جمعی از اساتید بنام پزشکی کشور شروع به کار نموده است و طی ۵۰سال گذشته یکی از مراکز ارائه خدمات تخصصی پزشکی، جراحی و دیگر اقدامات درمانی بوده است.
بیمارستان آپادانا که در حال حاضر شامل بخش های داخلی-جراحی مردان و زنان، بخش های ویژه ICU-CCU ،زایمان و بخش نوزادان آماده ارائه خدمات می باشد.

ساعات پذیرش
۲۴ ساعته

رسالت بیمارستان آپادانا

رسالت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آپادانا(خصوصی) ارائه خدمات بهداشتی،درمانی و تشخیصی با رعایت اصول ایمنی، حقوق گیرندگان خدمت، کیفیت و قیمت مناسب به مراجعین داخلی و بین الملل می باشد.

چشم انداز

چشم انداز بیمارستان آپادانا، احیاء خوش نامی آپادانا در حومه بیمارستان از طریق بازبینی و طراحی ساختار و فرآیندها می باشد

ارزش ها

  • احترام به ارزش های انسانی
  • بیمار محوری
  • همدلی، کار تیمی و نشاط کارکنان
  • تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی
  • التزام عملی به سه اصل صداقت، صراحت و شفافیت
  • بهبود مستمر
  • ایجاد محیط ایمن در تمامی ابعاد برای مراجعین، کارکنان و پزشکان

پزشکان مرتبط

بیمارستان ساسان

بیمارستان ها

بیمارستان مهر

بیمارستان ها

بیمارستان محب مهر

بیمارستان ها

بیمارستان ایرانشهر

بیمارستان ها

بیمارستان ایرانمهر

بیمارستان ها

بیمارستان امید

بیمارستان ها

بیمارستان نور

بیمارستان ها

بیمارستان آسیا

بیمارستان ها
پیمایش به بالا