درباره کارجو

طی دوره پزشکی عمومی (1371) و جراحی عمومی (1377) در دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشیار جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 13 مقاله داخلی و 12 مقاله بین المللی
اخذ گواهینامه جراحی عروق از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384)
مدیر برنامه پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (از 1380)
دوره کوتاه مدت پیوند سلولهای بتای پانکراس در دانشگاه آلبرتا- کانادا (1384)
جراحی عروق محیطی و دسترسی‌های عروقی
جراحی کبد و مجاری صفراوی و لاپاروسکوپی پیشرفته کیسه صفرا، مجاری صفراوی و طحال
مسئول آموزش دانشجویی و دستیاری گروه جراحی عمومی
رئیس بخش جراحی کبد و مجاری صفراوی و پیوند کبد
رئیس بخش اورژانس جراحی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

عضو هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیار
عضو کمیسیون دائمی معین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
عضو کمیته ارزشیابی جراحی عمومی
عضو وزارت بهداشت
عضو گروه اخلاق پزشکی
عضو گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو  انجمن پیوند اعضای آمریکا

 

موقعیت مکانی